Blog Post

Statik Yığıt (Stack)

22

Kasım

2016

Statik Yığıt (Stack)

posted by Admin

Statik yığıt “Last In First Out” mantığı ile çalışır. Buda demek oluyor ki ilk giren son çıkar. Bu yapıyı tek sütunlu bir tabloya benzetirsek yeni veri eklediğimizde sona eklenecek, çıkartmak istediğimizde ise baştan çıkartılacak. Kurucu Metodumuz: public class Stack { int[] array; int maxSize,top; Stack(){ this(10); } Stack(int max){ maxSize=max; array=new int[maxSize]; top=-1; } public void push(int number){ if(top==maxSize-1){ System.out.println("Yığıt Dolu"); return; } top++; array[top]=number; } public int pop(){ ...

DEVAMI
Statik Kuyruk (Queue)

22

Kasım

2016

Statik Kuyruk (Queue)

posted by Admin

Kuyruk modelinde First In First Out (FIFO) kuralı geçerlidir. “İlk gelen ilk çıkar” mantığı ile hareket eder. Bir banka kuyruğunu düşünün. Sırada bekleyen insanlardan ilk gelen işini bitirir ve sıradan ayrılır. Bu yapıyı uygulayabilmemiz için sıra başındaki ve sonundaki elemanı tutmalıyız., Kurucu Metodumuz: public class Queue { int[] array; int capacity; int Rear,Front; // Rear son eleman Front baş eleman int counter; // Yapımızın içinde kaç adet veri olduğunu öğrenmek için. Queue() { this(10); } Queue(int c){ capacity=c; array=new int[capacity]; Fro ...

DEVAMI
Bağlı Listeler ( Linked List )

22

Kasım

2016

Bağlı Listeler ( Linked List )

posted by Admin

Bir bağlı liste, düğümlerin (node) bir düzen oluşturacak şekilde ard arda bağlanmış biçimidir. Düğüm (node): Birgi tutulacak alan ve bir sonraki düğümü gösteren referanstan (next) oluşur. Bağ: Düğü (node) içerisinde bir sonraki düğümü gösteren referanstır (next). Konuyu daha kolay anlayabilmemiz için rastgele doldurulmuş 10 elemanlı dizinin içerisindeki verileri bağlı listeye kopyalayan basit bir örnek yapalım. Kurucu Metodumuz: public class Node { int sayi; Node sonraki; public int getSayi() { return sayi; } public void setSayi(int sayi) { this.sayi = sayi; } publ ...

DEVAMI
Bilişim Atölyesi Stajım

10

Eylül

2014

Bilişim Atölyesi Stajım

posted by Admin

Beykoz Lojistik MYO 1. sınıf yaz stajımı Bilişim Atölyesinde yaptım. Bu staj süresinde şirketin üzerinde çalıştığı PraeLegal  projesinin hem web hemde mobil uygulamasının yapımında çalışma fırsatı buldum. Bu projeyi Qatar Event 2014 etkinliğine yetiştirilmesi için bir hayli çaba sarfettik.  PraeLegal

DEVAMI