Article Detail

Çift Yönlü Bağlı Listede Kuyruk
Çift Yönlü Bağlı Listede Kuyruk

Mikail Şenel  |  Veri Yapıları  |   25 Kasım 2016 |  0 |  7

Kuyruk (Queue) ön (front) ve arka (rear) indekslerine sahipti.Elemanlar arkaya eklenir önden çıkarılır.Çift yönlü listeler ile başa ve sona ekleyip çıkarma rahatça yapılabilir.

Kurucu Metodumuz:

public class Eleman {
 int sayi;
 Eleman onceki,sonraki;
 public void setSayi(int sayi){
   this.sayi=sayi;
 }
 public int getSayi(){
   return this.sayi;
 }
 public void setSonraki(Eleman s){
   this.sonraki=s;
 }
 public Eleman getSonraki(){
   return this.sonraki;
 }
 public void setOnceki(Eleman o){
   this.onceki=o;
 }
 public Eleman getOnceki(){
   return this.onceki;
 }
}

Çağırma Metodumuz:

import java.util.Scanner;

public class ElemanCallKuyruk {
 //sondan girip baştan çıkıcak
 
  public static void main(String[] args) {
   int secim,sayi;
   Eleman Front=new Eleman();
   Eleman Rear=new Eleman();
   
   Front.setOnceki(null);
   Front.setSonraki(Rear);
   Rear.setOnceki(Front);
   Rear.setSonraki(null);
   do{
     System.out.println("1. Çift Yönlü Kuyruğa Eleman Ekle");
     System.out.println("2. Çift Yönlü Kuyruktan Eleman Sil");
     System.out.println("3. Çift Yönlü Kuyruğu Yazdır");
     System.out.println("4. Çıkış");
    
     System.out.println("İstediğiniz komutu giriniz: ");
     Scanner scan = new Scanner( System.in);
     secim = scan.nextInt();
   
    switch (secim) {
     case 1:
      System.out.println("Eklemek istediğiniz sayıyı giriniz: ");
      sayi=scan.nextInt();
  
      Eleman newNode = new Eleman();
      newNode.setSayi(sayi);
      Eleman temp=Rear.getOnceki();
   
      temp.setSonraki(newNode);
      newNode.setOnceki(temp);
      newNode.setSonraki(Rear);
      Rear.setOnceki(newNode);
      break;
     case 2:
      Eleman temp1=Front.getSonraki();
      if(temp1!=Rear){
       Front.setSonraki(temp1.getSonraki());
       (temp1.getSonraki()).setOnceki(Front);
       System.out.println("Silinen Değer: "+temp1.getSayi());
      }else
       System.out.println("Çift Yönlü Kuyruk Boş");
      break;
     case 3:
      System.out.println("-----Çift Yönlü Kuyruk-----");
      temp=Front;
      while(temp.getSonraki()!=Rear){
       temp=temp.getSonraki();
       System.out.println(temp.getSayi());
      }
      System.out.println("--------------------------");
      break;
     case 4:  
      break;  
     default:
      break;
    }
   }while(secim!=4); 
  }
}

Share :


Yorum Yap